Friday, October 2, 2020

..:: Lirik LUKA - MADAM (OST Jalan Sesat Ke Syurga) ::..

Hi. Aku suka giler lagu ni. banyak kali ulang. link youtube kat bawah, jom naik kan view diorang.ₖₐᵤ bᵢₐᵣₖₐₙₖᵤ ₛₑₙdᵢᵣᵢ ₜₑᵣᵤₛ ₛₑₚᵢ
ₜᵢₐdₐ dᵢᵣᵢₘᵤ dᵢₛₐₐₜ ₖᵤ ₚₑᵣₗᵤ
Gₑₗₐₚ ₕₐᵣᵢₖᵤ bᵢₗₐ ₘₑₙgₑₙₐₙgₖₐₙₘᵤ
ₜᵢₙggₐₗₗₐₕ ₐₖᵤ yₐₙg ₘₐₛᵢₕ bₑᵣₕₐᵣₐₚ

ₜₐₖ bᵢₛₐ ₖᵤ ₗₐᵣᵢ dₐᵣᵢ ₘₑₘₒᵣᵢₘᵤ
Bₐyₐₙgₐₙₘᵤ ₘᵤₙcᵤₗ ₛₑₗₐₗᵤ ₘₑₙggₐₙggᵤ ₖᵤ

ₐₙdₐᵢ bᵤₗₐₙ bᵢcₐᵣₐ
ₕₐₚᵤₛₖₐₙₗₐₕ ᵣₐₛₐ ᵢₙᵢ
ₜₑₙₜₐₙg dᵢₐ yₐₙg ₖᵤ ₚᵤⱼₐ
ₜₑₗₐₕ bₐₕₐgᵢₐ bₑᵣₛₐₘₐₙyₐ
ₐgₐᵣ ₐₖᵤ ₘₐₛᵢₕ ₘₐₘₚᵤ ₘₑₙₑᵣᵢₘₐ cᵢₙₜₐ ₗₐᵢₙ
Wₐₗₐᵤ ₛₐₖᵢₜ bᵢₐᵣ ₗᵤₖₐ ₕₐᵣᵤₛ ₖᵤ ₜₑᵣᵤₛₖₐₙ ⱼᵤₐ
ₖᵤ ₜₑᵣᵤₛₖₐₙ ⱼᵤₐ

ₜₐₖ bᵢₛₐ ₖᵤ ₗₐᵣᵢ dₐᵣᵢ ₘₑₘₒᵣᵢₘᵤ
Bₐyₐₙgₐₙₘᵤ ₘᵤₙcᵤₗ ₛₑₗₐₗᵤ ₘₑₙggₐₙggᵤ ₖᵤ

ₖₐᵤ bᵢₐᵣₖₐₙₖᵤ ₛₑₙdᵢᵣᵢ ₜₑᵣᵤₛ ₛₑₚᵢ
ₜᵢₐdₐ dᵢᵣᵢₘᵤ dᵢₛₐₐₜₖᵤ ₚₑᵣₗᵤ
Gₑₗₐₚ ₕₐᵣᵢₖᵤ bᵢₗₐ ₘₑₙgₑₙₐₙgₘᵤ
ₜᵢₙggₐₗₗₐₕ ₐₖᵤ yₐₙg ₘₐₛᵢₕ bₑᵣₕₐᵣₐₚ

ₐₙdₐᵢ bᵤₗₐₙ bᵢcₐᵣₐ (bulan)
ₕₐₚᵤₛₖₐₙₗₐₕ ᵣₐₛₐ ᵢₙᵢ
ₜₑₙₜₐₙg dᵢₐ yₐₙg ₖᵤ ₚᵤⱼₐ
ₜₑₗₐₕ bₐₕₐgᵢₐ bₑᵣₛₐₘₐₙyₐ
ₐgₐᵣ ₐₖᵤ ₘₐₛᵢₕ ₘₐₘₚᵤ
ₘₑₙₑᵣᵢₘₐ cᵢₙₜₐ ₗₐᵢₙ
Wₐₗₐᵤ ₛₐₖᵢₜ bᵢₐᵣ ₗᵤₖₐ ₕₐᵣᵤₛ ₖᵤ ₜₑᵣᵤₛₖₐₙ ⱼᵤₐ

Tᵤₕₐₙ
Hapuskanlah rasa ini
ₜₑₙₜₐₙg dᵢₐ yₐₙg ₖᵤ ₚᵤⱼₐ
ₜₑₗₐₕ bₐₕₐgᵢₐ bₑᵣₛₐₘₐₙyₐ
ₐgₐᵣ ₐₖᵤ ₘₐₛᵢₕ ₘₐₘₚᵤ
ₘₑₙₑᵣᵢₘₐ cᵢₙₜₐ ₗₐᵢₙ
Wₐₗₐᵤ ₛₐₖᵢₜ bᵢₐᵣ ₗᵤₖₐ ₕₐᵣᵤₛ ₖᵤ ₜₑᵣᵤₛₖₐₙ ⱼᵤₐ


TERIMA KASIH / THANK YOU :)

Saturday, July 4, 2020

..:: CD ManifestaSITI 2020 ::..

Assalamualaikum.

Beberapa jam sahaja lagi #ManifestaSITI2020 ke udara melalui platform digital. Sama menanti debaran! Sekiranya kalian mahu dapatkan album yang boleh kita sama-sama kenang, pegang dan simpan di rak kesayangan kita, maka DM / PM sahaja saya di Instagram atau click here ManifestaSITI2020 lebih mudah.

Serba sedikit info tentang album ManifestaSITI ini yang telah dilancarkan di seluruh platform digital pada 3 Julai 2020.

Secara eksklusif 29 Jun 2020, pre order untuk CD ManifestaSITI telah pun bermula pada pukul 12 tengahari.

Kalian boleh mendapatkan CD tersebut daripada Affiliate SNP yang berdaftar dan penghantaran CD hanya akan bermula pada 8 Julai 2020.

Bagaimana peminat di Singapura, Brunei dan Indonesia? Anda juga boleh dapatkan CD ini dari Affiliate SNP dan kami akan menghantarnya kepada anda.

Sementara nak dapatkan CD, anda boleh purchase dan stream di seluruh digital platform.

Nantikan ManifestaSITI2020.
#manifestasiti2020

Cepat dapatkan CD ManifestaSITI 2020, stok makin surut. Klik disini ManifestaSITI2020 untuk membuat pre order.

TERIMA KASIH / THANK YOU :)